หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการใหม่สภาวิศวกรเปิดให้บริการ 1 สิงหาคม 2565

ที่ทำการใหม่สภาวิศวกรเปิดให้บริการ 1 สิงหาคม 2565

ที่ทำการใหม่สภาวิศวกร (ซ.ลาดพร้าว 54)
1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สมาชิกติดต่อสภาวิศวกร ผ่าน Call Center ได้ที่หมายเลข

081-234-6708
081-234-6709
081-234-6710

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565

*หมายเลข 1303 จะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป