หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการสมาคมฯ เพื่อแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งกรรมการสภาวิศวกร สมัย 8

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการสมาคมฯ เพื่อแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งกรรมการสภาวิศวกร สมัย 8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาวิศวกร ให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกรรมการสมาคมฯ เพื่อแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งกรรมการสภาวิศวกร สมัย 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)