หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนนายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE)

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนนายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE)

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนนายกสภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานของสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566