หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8)

บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 8) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ซอยลาดพร้าว 54