หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับบริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด ซึ่งนำผู้บริหารและพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565