หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก บริษัท ลิบ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมางานระบบ M&E เข้ามาสัมภาษณ์กี่ยวกับอุปกรณ์เดินสายไฟ

บริษัท ลิบ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมางานระบบ M&E เข้ามาสัมภาษณ์กี่ยวกับอุปกรณ์เดินสายไฟ

                  ขอเรียนเชิญวิศวกรไฟฟ้าทุกท่านที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมางานระบบ M&E มาทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device (เช่น สวิตซ์-ปลั๊ก-เต้ารับ) โดยจะมีค่าตอบแทนให้ทุกท่านเป็นบัตรของขวัญมูลค่า 600 บาทหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น

หัวข้อการสัมภาษณ์
1. วิธีการรับข้อมูลข่าวสารอุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device
2. แหล่งข้อมูลสำคัญในการจัดซื้อ
3. แนวโน้มของสินค้าจากเกณฑ์การตัดสินใจในการซื้อ (key buying factors)
4. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (digital transformation)

คุณสมบัติที่ผู้ให้สัมภาษณ์ควรมี
1. ประสบการณ์รับผิดชอบโครงการก่อสร้างต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
2. เคยซื้ออุปกรณ์เดินสายไฟ Wiring Device
3. ตำแหน่งผู้จัดการหรือสูงกว่า

หากสมาชิกสนใจสัมภาษณ์และมีคุณสมบัติครบทั้งสามประการกรอกฟอร์มที่อยู่ในลิ้งค์ข้างล่าง

คลิกที่นี่