หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 23 ปี

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 23 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 23 ปี โดยมีคณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ซ. ลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ในกาลนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ เมตตา ประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน