หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 22 ปี และพิธีเปิดแพรคลุม บรมครู พระวิษณุกรรม

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 22 ปี และพิธีเปิดแพรคลุม บรมครู พระวิษณุกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้มีเกียรติร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 22 ปี และพิธีเปิดแพรคลุม บรมครู พระวิษณุกรรม ณ สภาวิศวกรแห่งใหม่ ซ. ลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ในกาลนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ เมตตา จุลเจิมเบิกเนตร ซ้าย ขวา ประพรมน้ำพุทธมนต์ที่องค์ บรมครู พระวิษณุกรรม และที่องค์จำลอง พระวิษณุกรรม และประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน