หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นที่ประทับบรมครู พระวิษณุกรรม ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นที่ประทับบรมครู พระวิษณุกรรม ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกรและกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นที่ประทับบรมครู พระวิษณุกรรม ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ ปากซอยลาดพร้าว 54 กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564