หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 48 อัตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 48 อัตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ (สทร.) ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 อัตรา และประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับเชี่ยวชาญ อาวุโส จำนวน 29 อัตรา