หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกรขอชี้แจงการเชื่อมโยงข้อมูลของสมาชิกสภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอชี้แจงการเชื่อมโยงข้อมูลของสมาชิกสภาวิศวกร

จากกรณีที่สภาวิศวกรได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาวิศวกร กรณีข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารของตนเองบนระบบบริการสมาชิก COE Services ไม่ถูกต้อง ในวันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวนหนึ่งนั้น 
สภาวิศวกรขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุและกระบวนการแก้ไข ดังต่อไปนี้

สาเหตุของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ปรากฏบนระบบมีดังนี้

1. จากการอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเก่ามายังระบบใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงทำให้ข้อมูลที่แสดงไม่ครบถ้วน ในระหว่างนี้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของสมาชิกจึงปรากฏขึ้น

2. การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาระบบฝ่าย IT กับทีมงานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายสื่อสารองค์กรคลาดเคลื่อน จึงทำให้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในขณะที่เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูล ข้อมูลจึงยังไม่สมบูรณ์ที่จะให้สมาชิกเข้ามาตรวจสอบได้

สภาวิศวกร ได้ทำการปิดระบบเพื่อปรับปรุงระบบการแก้ไขข้อมูลสมาชิกในวันที่ 22 มกราคม 2565 เพื่อเร่งปรับปรุงข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารของสมาชิกจากระบบเก่ามายังระบบใหม่ และทำการเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งในวันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาวิศวกรสามารถเข้าใช้บริการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันได้อีกครั้ง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกนี้เป็นอย่างสูง

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร

เอกสารประกอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์