หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8

ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษสภาวิศวกร ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และนายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เป็นตัวแทนรับมอบงานพร้อมด้วยกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 และสมัยที่ 8 ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งและรับมอบงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566
ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)