หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7 กับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 8

สภาวิศวกรจัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7 กับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 8

สภาวิศวกรได้จัดพิธีส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 7 กับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ 8 โดยมีคณะกรรมการสภาวิศวกร ผู้ตรวจสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการไต่สวน คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)