หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สภาวิศวกรจับมือกับสำนักงานเขตวังทองหลาง เปิดสวน 15 นาที ณ COE green park

สภาวิศวกรจับมือกับสำนักงานเขตวังทองหลาง เปิดสวน 15 นาที ณ COE green park

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 นายประสงค์ นรจิตร์ รองเหรัญญิกสภาวิศวกร และนายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมผู้บริหารได้ร่วมกันเปิดสวน 15 นาที ณ COE green park ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “สวน 15 นาที” ทั่วกรุง ที่ต้องการเพิ่มจำนวนพื้นที่สวนสาธารณะให้ได้อย่างน้อย 10 ตารางเมตรต่อคน รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้ภายใน 15 นาที หรือในระยะทางรัศมีประมาณ 800 เมตร และได้ร่วมกันปลูกต้นทองนพเก้าเพื่อเป็นสิริมงคล

COE green park เชื่อมต่อเต็มความกว้างด้านหน้าของอาคารสภาวิศวกรด้านที่ติดกับถนนลาดพร้าว ยาวตลอดแนวอาคาร มีทางเข้าออกจากอาคารแต่ละชั้น ไปสูงสุดที่ระดับพื้นที่ชั้น 4 ของอาคาร ที่มีลานพื้นที่กิจกรรม และพระวิษณุกรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววิศวกร ท่านสามารถมาสักการะได้ทุกวันเวลา 06.00 – 19.00 น. ตลอดแนวทางเดินของสวนประกอบด้วยไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพืชพรรณในประเทศที่ให้ความร่มรื่นแก่ผู้มาเยือน สวนแห่งนี้ปลูกผักสวนครัว และไม้พุ่มทดแทนการใช้หญ้า ทำให้แลดูเขียวขจี ผ่อนคลายยามทอดสายตา น้ำทุกหยดที่ใช้บำรุงความงดงามของสวนถูกนำมาใช้อย่างรู้คุณค่า เสียงน้ำตกที่ไหลรินสร้างความมีชีวิตชีวาแก่สวน 15 นาทีได้อย่างน่าพิศวงแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลวิธีในการบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งก่อนปล่อยเป็นน้ำที่มีความสะอาด และปลอดภัยต่อสาธารณะ ทุกเย็นวันจันทร์ – วันศุกร์ สภาวิศวกรจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ระยะเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ สำหรับท่านที่สนใจชมทิวทัศน์ของเมืองลาดพร้าว ท่านสามารถขึ้นไปยังชั้นสูงสุดของสวน COE green park ซึ่งได้รับการออกแบบและคำนวนให้พอดีกับระดับของรถไฟฟ้า ช่วยให้ท่านสามารถทอดสายตาไปได้ไกลโดยไม่มีสิ่งใดมาบดบัง…