หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สภาวิศวกรร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิกระจกเงา

สภาวิศวกรร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิกระจกเงา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร นำทีมเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น และอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์ เป็นการส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังชุมชนที่ขาดแคลน กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง โรงเรียนยากไร้ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา