หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้ารับโล่รางวัล Best Practice Award หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้ารับโล่รางวัล Best Practice Award หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 เป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้ารับโล่รางวัล Best Practice Award หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ สภาวิศวกรได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฏหมายข้อมูลส่วนบุคคล (Goverment Platform for PDPA Compliance: GPPC) ซึ่งสภาวิศวกรเป็น1ใน10หน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากหน่วยงานกว่า200หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้เข้ารับรางวัลจากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566