หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม “สวน 15 นาที”

อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม “สวน 15 นาที”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยม “สวน 15 นาที” ณ COE green park อาคารที่ทำการสภาวิศกร


COE green park สอดรับกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้าชมและใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. โดยได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567