หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว เลขาธิการสภาวิศวกรเป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมงานวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี

เลขาธิการสภาวิศวกรเป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมงานวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาวิชาชีพบัญชี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี