หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว เลขาธิการสภาวิศวกร เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความครบรอบ 38 ปี

เลขาธิการสภาวิศวกร เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความครบรอบ 38 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความครบรอบ 38 ปี โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานส่งฆ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์