หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว โรงพยาบาลสินแพทย์ เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร

โรงพยาบาลสินแพทย์ เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลสินแพทย์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ ณ ที่ทำการสภาวิศวกร ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566