คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.โท ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม (http://www.engrlw.ru.ac.th) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (http://www.memeng.ru.ac.th) สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (https://shee.ru.ac.th) ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

22 Sep 2022

บริษัท เอเชีย ไบโอแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Mechanical Engineer

บริษัท เอเชีย ไบโอแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Mechanical Engineer

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 Sep 2022

สำนักงานศาลปกครองขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

สำนักงานศาลปกครองขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 มีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จำนวน 55 ราย พร้อมทั้งเชิญชวนบุคคลในแวดวงการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่นการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ส่งความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้แสดงความเห็นระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำช้อมูลประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้น โดยอาจแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. จัดทำเป็นหนังสือจ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” สำนักงานศาลปกครอง สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ความคิดเห็นในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” 2. ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : sotoso_b@admincourt.go.th) ประกาศก.ศป.

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Sep 2022

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ในการบริหารงานที่สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน ในกิจกรรมการประกวดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยสนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า DGA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2612 6060 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

5 Sep 2022

สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” รุ่นที่ 11

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้ 1 หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ PDPA for IT Management รุ่น 11 วันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) ค่าลงทะเบียน คนละ 10,000 บาท 2) หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) รุ่น 8 วันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท 3) หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ” […]

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

2 Sep 2022

งาน SETA 2022, งาน Enlit Asia 2022 และงาน Solar+Storage Asia 2022 วันที่ 20-22 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา

งานนี้ห้ามพลาด !! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลังงาน กับงาน SETA 2022, งาน Enlit Asia 2022 และงาน Solar+Storage Asia 2022 รวมตัวกันจัดงานด้านพลังงานสุดยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียมารวมไว้ในงานเดียวกัน รวมทั้งการแสดงเทคโนโลยีล้ำๆ ของผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน และ พลังงานทางเลือกระดับนานาชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงร่วมสร้างนโยบายเชิงสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจของคุณ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา สนับสนุนการจัดงานโดย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และอีกกว่าร้อยหน่วยงาน ลงทะเบียนเข้างานไม่มีค่าใช้จ่าย! วันนี้ที่ https://setaasia.com/registration/ และ https://solarstorageasia.com/registration/ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/seta.asia/

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 Aug 2022

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรงภาคพิเศษ (สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน) สำหรับพัฒนาบุคลากรทางภาคอุตสาหกรรมจำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาเทดโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโน โลยีสารสนเทศทางธุร กิจ, สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาการจัดการโลจิสดิกส์และโซ่อุปทาน, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น และสาขาการตลาดดิจิทัล ซึ่งทั้ง 9 สาขานี้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้สามารถจัดการระบบการผลิต การขาย และการบริหารจัดการหน่วยงานได้เป็นอย่างดี พนักงานที่จบการศึกยาระดับ ปวส. หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตได้ และสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เรียนเป็นระบบ Block Course ทุกรายวิชาวิชา แต่ละรายวิชาสามารถรียนจบภายใน 4-5 สัปดาห์ นอกจากนี้สถาบันฯยังมีหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโน โลยีวิศวกรรม, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาการบริหารแบบญี่ปุ่น, สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ และกลุ่มวิชาการจัดการระบบการผลิตและ […]

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 Aug 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันอาทิตย์ และ/หรือ วันเสาร์ เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://shee.ru.ac.th

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

3 Aug 2022

หนังสือคู่มือแนะนำการท่องเที่ยวในตำบลอ่าวนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ได้จัดทำหนังสือคู่มือแนะนำการท่องเที่ยวในตำบลอ่าวนาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง โดยรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ การเดินทางโดยทางรถ เรือ สายการบิน ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้ง ตลาดนัดในห้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลอ่าวนาง ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป คณะศึกษาดูงาน คณะการจัดอบรมสัมมนา ประชุมการจัดงานสันทนาการ ของประชาชน หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลด้านท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกในคู่มือออนไลน์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง คลิกที่นี่

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 Jul 2022
1 8 9 10 14