ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ซึ่งขณะนี้ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 3 ฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก สำนักงานนโยบายฯ ขอแจ้งการใช้บังคับประกาศกระทรวงดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 May 2023

การเสวนา เรื่อง Building Information Modeling (BIM)เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Digital Twin / Smart City

🏙 ทำความรู้จักกับ Building Information Modeling (BIM)เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Digital Twin / Smart City 👩🏻‍💻 เตรียมพบกับการเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ Building Information Modeling (BIM) for Smart Cityที่จะพาทุกท่านไปรู้จักและทำความเข้าใจ BIM ให้มากขึ้น โดยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม สภาวิศวกร วสท. และ Autodesk📍 แล้วมาเจอกันในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.ณ ห้องหางนกยูง ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 📲 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!! พร้อมอัปเดตกิจกรรมได้ที่https://expo.kmitl.ac.th/en-US/event/clgnnuavj003bua1heh5d57bhhttps://expo.kmitl.ac.th/ 🦋 นอกจากนี้ในวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566 ท่านยังสามารถเข้ามาชมผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ กว่า 1,111 ชิ้นจากผลงานของนักศึกษา […]

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

25 Apr 2023

ประกาศจังหวัดราชบุรี โดยแขวงทางหลวงราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ทางโค้ง กม.106+200 LT. ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (228.00 M.)

ขอเชิญยื่นประกวดราคางานจ้างเหมา โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ทางโค้ง กม.106+200 LT. ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (228.00 M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.32/2566 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

20 Apr 2023

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ภายในงาน ICCC2023

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ภายในงาน ICCC2023 มีกำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld  และในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดในรูปแบบ Virtual Forum เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ทั่วโลก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุมาพร มหาแก้ว โทรศัพท์ 0-2136-2331, 08-6374-4237 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

12 Apr 2023

บ.เอ็กซโปซิส จำกัด เชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการและการประชุม “Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2023)

บ.เอ็กซโปซิส จำกัด เชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการและการประชุม “Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2023) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. งาน Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance (SISTAM 2023) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ Moving towards Smart and Resilient Industry ” จะแบ่งโซนการจัดแสดงเป็น 2 ส่วนคือ ภายในงานจะมีการประชุมสัมมนาที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากผู้ประกอบการไทยและนานาชาติ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคส่วนที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตรวมถึงวิศวกร ภาครัฐและภาคการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ

1 year ago
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Apr 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สนใจสมัครเรียน 092-276-5438 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารท้ายข้อความ

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Apr 2023

ประกาศ ก.ศป. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ปรากฎว่ามีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ จำนวน 33 คน ก.ศป. ขอเชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังนี้ 1. จัดทำเป็นหนังสือจ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ชั้น 4 โซน C ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ความคิดเห็นในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด” 2. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : sotoso_b@admincourt.go.th) ตั้งแต่บัดนื้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริงพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับและจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติฯ คลิก

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Apr 2023

บ.ไพรมัส จำกัด เปิดรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

บริษัทไพรมัส จำกัด เปิดรับสมัครวิศวกรหรือนักศึกษาจบใหม่ วุฒิป.ตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ตำแหน่ง

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 Mar 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก จำนวน 2 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 Mar 2023

RAEE ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Russian National Conference on Earthquake engineering and Seismic Zoning ครั้งที่ 15

สมาคมรัสเซียด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการป้องกันอันตรายจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น (Russian Association for earthquake engineering and protection from natural and manmade hazards: RAEE) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม Russian National Conference on Earthquake engineering and Seismic Zoning ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2566 ณ Grand Hotel Zhemchuzhina ประเทศรัสเซีย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามไปที่อีเมล raee@raee.su หรือ nat-7@yandex.ru

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

28 Mar 2023
1 8 9 10 18