หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ JGSEE ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบเพื่อรับรองผู้ประเมินความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

JGSEE ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบเพื่อรับรองผู้ประเมินความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบเพื่อรับรองผู้ประเมินความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าอบรมที่ผ่านหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามหลักสูตรการอบรมฯ จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโครงการฯ

หากท่านใดสนใจสามารถตอบกลับตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมทางอีเมล์ที่ powerplantthsi.jgsee@gmail.com ภายในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.