หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก วปท.ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีสายสัญญาณ และมาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบ และการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

วปท.ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีสายสัญญาณ และมาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบ และการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “เทคโนโลยีสายสัญญาณ และมาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบ และการใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 
ณ ห้อง EIT 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ถนนรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) กรุงเทพฯ

ผู้สนใจลงทะเบียน คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-935-6440, 02-949-0651 หรือ คลิก

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น