หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ที เอช เอ ชี สถาบันอนุญโตตุลาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Online dispute resolution and artificial intelligence

ที เอช เอ ชี สถาบันอนุญโตตุลาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Online dispute resolution and artificial intelligence

ที เอช เอ ชี สถาบันอนุญโตตุลาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร Online dispute resolution and artificial intelligence (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประนอมที่สนใจ เพื่อที่จะได้สามารถเข้าถึงกระบวนการได้ทุกที่จากทั่วทุกมุมโลก โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการประนอมข้อพิพาทในช่องทางออนไลน์ ทักษะการใช้ Zo๐m และวิธีการในการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยในกระบวนการ อีกทั้งยังจะได้รับการประเมินโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ความสามารถในการประนอมข้อพิพาทจากสถาบันชั้นนำจากลอนดอน (ADR ODR International)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14:00 – 20:00 น.

ผ่านช่องทาง Zoom (มีค่าใช้จ่าย)

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก