หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70
ระหว่างวันที่ 4 -26 พฤศจิกายน 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน