หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 71

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 71

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 71
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์)
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 20,000 บาท พิเศษ เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 ชำระเพียง ท่านละ17,500 บาท