หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 15

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 15

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 15 รูปแบบ Online และ Onsite

หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน :
ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน สเปน โปรตุเกส เวียดนาม เขมร อินโดนีเชีย และพม่า ให้กับนักเรียน นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเรียนภาษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เริ่มเรียนวันที่ 2 ธันวาคม 2566 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก