หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ตามรายละเอียดแนบ

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ