หน้าหลัก เลื่อน-สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาโยธา (ครั้งที่ 4)

เลื่อน-สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาโยธา (ครั้งที่ 4)

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา

สภาวิศวกรขอเลื่อนงานสัมมนา

เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่
************************************************************

สมาชิกสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาใหม่ ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบ Online คลิก