หน้าหลัก สภาวิศวกรขอเชิญวิศวกรร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา (เต็มแล้ว)

สภาวิศวกรขอเชิญวิศวกรร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา (เต็มแล้ว)

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรเข้าร่วมศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา
*** รับจำนวนจำกัด 30 คน ***

ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้สนใจเต็มจำนวน

หมายเหตุ :

  1. ปิดรับลงทะเบียน ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบเต็มจำนวน
  2. สมาชิกที่เดินทางโดยรถตู้พร้อมสภาวิศวกร พบกันที่อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เวลา 07.00 น.
  3. สมาชิกที่เดินทางโดยรถส่วนตัว นัดพบเวลา 10.00 น. ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  4. ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจะได้รับ CPD 4 หน่วย
  5. สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวขวัญฤทัย ปินใจ โทรศัพท์ 086-369-6027

กำหนดการ คลิก

มาตรการด้านความปลอดภัยและข้อปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคอง คลิก