หน้าหลัก ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” Onsite (จ.ร้อยเอ็ด) (ฟรี)

ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” Onsite (จ.ร้อยเอ็ด) (ฟรี)

สภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมให้แก่วิศวกรอาสาในการใช้ Application การบริหารจัดการน้ำ” เพื่อฝึกทบทวนและเตรียมความพร้อมให้แก่วิศวกรอาสาให้สามารถใช้ Application ได้อย่างถูกต้องสามารถสำรวจโครงสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) อีกทั้งภายในงานยังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.30 – 16.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 60 คน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (Onsite จ.ร้อยเอ็ด) เท่านั้น

หมายเหตุ :

1.วิศวกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับ CPD 6 หน่วย
2. Location คลิก
3. กำหนดการ คลิก
4. สมัครวิศวกรอาสา คลิก