หน้าหลัก เลื่อน-สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีพิเศษ สาขาเคมี

เลื่อน-สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีพิเศษ สาขาเคมี

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี

สภาวิศวกรขอเลื่อนงานสัมมนา

เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับ วุฒิวิศวกร ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks) และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2565 สาขาวิศวกรรมเคมี”


ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่

************************************************************

สมาชิกสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาของสาขาเคมีใหม่ ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบ Online คลิก