หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว พิธีลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร อาคารที่ทำการแห่งใหม่

พิธีลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร อาคารที่ทำการแห่งใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายพรอุดม โชติมโนธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ร่วมลงนามสัญญา ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง กับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร อาคารที่ทำการแห่งใหม่ สภาวิศวกรหวังให้อาคารที่ทำการหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของสมาชิกสภาวิศวกร และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกคน เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นเป็นภูมิสัญลักษณ์ หรือ Landmark แห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ที่เน้นการให้ความสำคัญกับชุมชนเมืองและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน ผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่ลาดพร้าว 54 ตลอดจนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยพร้อมเปิดให้บริการในปี 2565