หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว พิธีอัญเชิญบรมครู พระวิษณุกรรม ขึ้นประดิษฐานประทับบนฐานแท่น ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

พิธีอัญเชิญบรมครู พระวิษณุกรรม ขึ้นประดิษฐานประทับบนฐานแท่น ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร นำทีมกรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมอัญเชิญบรมครู พระวิษณุกรรม ขึ้นประดิษฐานประทับบนฐานแท่น ณ สภาวิศวกรแห่งใหม่ ซ.ลาดพร้าว 54 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564