หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิกครบรอบ 21 ปี

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิกครบรอบ 21 ปี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เป็นผู้แทนสภาวิศวกร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาสถาปนิกครบรอบ 21 ปี ณ อาคารสภาสถาปนิก