หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว ลงพื้นที่ตรวจสอบ อพาร์ทเมนต์ถล่ม บริเวณถนนประชาชื่น นนทบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบ อพาร์ทเมนต์ถล่ม บริเวณถนนประชาชื่น นนทบุรี

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 พร้อมด้วย รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม และนายหฤษฏ์ ศรีนุกูล คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ อพาร์ทเมนต์ถล่ม บริเวณถนนประชาชื่น นนทบุรี ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสาเหตุุอาจเกิดจากการรื้อถอนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ไม่มีแบบแผนในการนำเสนอวิธีการรื้อถอนและเครื่องจักรไม่เหมาะสม ในการรื้อถอนอาคารที่ถูกต้องนั้นต้องได้รับอนุญาตรื้อถอนอาคารจากพนักงานท้องถิ่นและต้องมีวิศวกรคุมงานที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร เพื่อออกแบบขั้นตอนการรื้อถอนและควบคุมงานรื้อถอนปลอดภัย สภาวิศวกรได้เผยแพร่ขอบเขตงานจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ให้ประชาชนสามารถทำไปใช้เป็นตัวอย่างได้ และสภาวิศวกรจะได้ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรมมาตราฐานงานรื้อถอนอาคารเพื่อป้องกันเหตุในอนาคต