หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดปรับปรุงระบบในส่วนเมนูบริการ ‘แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก’ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารของสมาชิก

แจ้งปิดปรับปรุงระบบในส่วนเมนูบริการ ‘แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก’ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารของสมาชิก

แจ้งปิดปรับปรุงระบบในส่วนเมนูบริการ ‘แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก’ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารของสมาชิก
มีข้อมูลนำเข้าข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการMigrationยังไม่ครบถ้วน

ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2565 เวลา 23.00 น. 
และเปิดให้บริการอีกครั้ง วันที่ 25ม.ค. 2565 เวลา 8.00 น.

สมาชิกสามารถใช้บริการอื่นๆได้เป็นปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้