หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 มกราคม 2567 เตรียมพบกับระบบ Single Sign-On

1 มกราคม 2567 เตรียมพบกับระบบ Single Sign-On

สภาวิศวกร มีนโยบายในการพัฒนาระบบ Single Sign-On บนเว็บไซต์สภาวิศวกร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้เข้ารับบริการ

สภาวิศวกรมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า สภาวิศวกรได้พัฒนาระบบ Single Sign-On เรียบร้อยแล้ว โดยสมาชิกและผู้เข้ารับบริการสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งระบบดังกล่าวสมาชิกสามารถ Login ครั้งเดียวและเข้าใช้งานได้ทุกระบบบนเว็บไซต์สภาวิศวกรสะดวก ปลอดภัย ด้วยการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน 2-Factor Authentication ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากคู่มือด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ให้คำแนะนำ โทรศัพท์ 086-369-6014 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารเพิ่มเติม
* คู่มือ-สมาชิกสภาวิศวกร คลิก
* คู่มือ-นิติบุคคล คลิก
* คู่มือ-สถาบันการศึกษา คลิก