หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

  1. เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings
  2. สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว พลัส
  3. สลากออมทรัพย์ ชุดพราวพิมาน PLUS ปี 2566
    รายละเอียด โครงการที่ 1-3 คลิก
  4. โครงการ GHB Big Family คลิก
  5. โครงการสินเชื่อพร้อมใช้

6. โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คลิก

ดาวน์โหลด