หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เตรียมพบกับ การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมฯ โฉมใหม่

เตรียมพบกับ การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมฯ โฉมใหม่

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหนังสือประกอบการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมฯ วิดีโออบรมความพร้อมฯ เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint) และข้อสอบทุกรายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป