หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 50
โดย คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

“มาเรียนสมาธิกันเถอะ”

ภาคจันทร์ – ศุกร์ เรียนเวลา 17.00-19.00 น.

ปฐมนิเทศ : วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.
เริ่มเรียน : วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

สาขา 200 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)
สอบถามเพิ่มเติม คุณสายชล 08-6369-6024 คุณกนกพร 08-5800-3113 จ-ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ลงทะเบียน คลิก