หน้าหลัก ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 72/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นั้น

สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ได้แก่ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

Powered By EmbedPress