หน้าหลัก เลื่อนเวลา-สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาโยธา (ครั้งที่ 3)

เลื่อนเวลา-สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาโยธา (ครั้งที่ 3)

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

สภาวิศวกรขอเรียนขอเลื่อนเวลาสัมมนา

เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่

***********************************************************************

สมาชิกสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (ใหม่) ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบ Online คลิก