หน้าหลัก เสวนา เรื่อง “EV Trend & EV Technology” 

เสวนา เรื่อง “EV Trend & EV Technology” 

โดย : คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา

เรื่อง “EV Trend & EV Technology”

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา :

นายลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

เสวนา  “EV Trend & EV Technology”

วิทยากร :
1. นายพุฒิพงศ์ คงเจริญ
นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษกองกำหนดมาตรฐาน กลุ่มที่ 8 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
2. ดร.วันชัย มีศิริ
ผู้เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้า และผู้จัดการ บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด
3. นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
4. นายธนา ตั้งตรงศักดิ์
กรรมการบริหาร บจก. พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล บจก. มอเตอร์มอลล์ (2021) ผู้จำหน่าย GWM

ผู้ดำเนินรายการ :
ดร.เตชทัต  บูรณะอัศวกุล     อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา 
รับฟังการเสวนา ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เท่านั้น
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 200 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา ณ สภาวิศวกร (เท่านั้น)

หมายเหตุ :

  1. ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย
  2. เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ

  1. กำหนดการ
  2. เอกสารบรรยาย