หน้าหลัก ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” (ฟรี) Onsite เท่านั้น

ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” (ฟรี) Onsite เท่านั้น

🔴 สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทบทวนการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำให้แก่วิศวกรอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถสำรวจโครงสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) อีกทั้งภายในงานยังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ


ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา
ขอเลื่อนเวลาเริ่มเป็น 09.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 พฤศจิกายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 100 คน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (Onsite เท่านั้น)

หมายเหตุ :

  1. วิศวกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับ CPD 6 หน่วย
  2. จุดนัดพบ คลิก
  3. กำหนดการ คลิก