หน้าหลัก ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” Onsite (จ.ปทุมธานี) (ฟรี)

ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” Onsite (จ.ปทุมธานี) (ฟรี)

สภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมให้แก่วิศวกรอาสาในการใช้ Application การบริหารจัดการน้ำ” เพื่อฝึกทบทวนและเตรียมความพร้อมให้แก่วิศวกรอาสาให้สามารถใช้ Application ได้อย่างถูกต้องสามารถสำรวจโครงสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) อีกทั้งภายในงานยังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ

ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 100 คน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (Onsite จ.ปทุมธานี) เท่านั้น

หมายเหตุ :

1.วิศวกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย
2. สถานที่ คลิก
3. กำหนดการ คลิก