หน้าหลัก เลื่อน สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญและระดับวุฒิ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ

เลื่อน สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญและระดับวุฒิ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สภาวิศวกรขอเลื่อนงานสัมมนา

เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks)”

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่

************************************************************

สมาชิกสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาของสาขาอุตสาหการใหม่ ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา รูปแบบ Online คลิก
  • วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา รูปแบบ Online คลิก