หน้าหลัก สัมมนา  “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา” 

สัมมนา  “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา” 

โดย : คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา

ขอเรียนเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา” 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และฝึกทบทวนวิศวกรอาสาให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและแนะนำวิศวกรอาสาของสภาวิศวกร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
อนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา และประธานคณะทำงานวิศวกรอาสา

กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา :
นายพิศุทธิ์ สุขุม 
ประธานอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา

วิทยากร :
1. นายเลอพงศ์ สวนสังข์
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
2. รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ
อุปนายก คนที่ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
อนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและกำกับดูแลวิศวกรอาสา

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา
รับฟังการสัมมนา ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54) เท่านั้น
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 200 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ณ สภาวิศวกร (เท่านั้น)

หมายเหตุ :

  1. สมัครเป็นวิศวกรอาสาสภาวิศวกร คลิก
  2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับ CPD 3 หน่วย
  3. เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ

  1. กำหนดการ
  2. รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ คลิก