หน้าหลัก สภาวิศวกรขอเชิญวิศวกรร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม

สภาวิศวกรขอเชิญวิศวกรร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
*** รับจำนวนจำกัด 30 คน ***


ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน

หมายเหตุ:

  1. สมาชิกที่เดินทางโดยรถตู้พร้อมสภาวิศวกร กรุณาแจ้งภายในวันที่ 24 กันยายน 2566 และพบกัน ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร เวลา 08.00 น.
  2. สมาชิกที่เดินทางโดยรถส่วนตัว นัดพบเวลา 09.30 น. ณ ปั้ม PTT Station ปตท. หจก.สินมาไพบูลย์ปิโตรเลียม
    Location-คลิก
  3. ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจะได้รับ CPD 1 หน่วย 
  4. สภาวิศวกรมอบหมาย นางสาวขวัญฤทัย ปินใจ โทรศัพท์หมายเลข 086-369-6027 เป็นผู้ประสานงาน