หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Penetration Testing)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Penetration Testing)

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 19/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566  นั้น

สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing) ได้แก่ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

Powered By EmbedPress